رویه های مرجوعی


1. چنانچه کالای خریداری شده یا سفارش داده شده توسط کاربر، به هر دلیل امکان ارسال از سوی فروشنده نداشته باشد، فروشنده مختار است وجه پرداختی از سوی کاربر و یا تغییرات مبلغی سفارش مذکور ناشی از ویرایش کالاهای آن سفارش را به کیف پول الکترونیکی کاربر در تارنما منتقل کند و در این راستا هیچ‌گونه ادعا و اعتراضی از سوی کاربر مسموع نیست و کاربر نمی‌تواند درخواستی مبنی بر جبران خسارت ریالی بابت تغییرات قیمت کالا داشته باشد. بدیهی است مبلغ موجود در کیف پول الکترونیکی کاربر، در حکم پول نقد امانی نزد دیار همراه بوده و کاربر در هر لحظه می‌تواند از موجودی کیف پول جهت پرداخت سفارش‌های ثبتی خود استفاده یا درخواست عودت وجه کیف پول الکترونیکی را کند.

۲. لازم به ذکر است که در هر زمان که فروشنده به موجب شرایط و مقررات حاضر وجهی را به کاربر عودت میدهد، عودت وجه تنها به حسابی بانکی و شماره شبایی که کاربر در هنگام افتتاح حساب کاربری وارد نموده است؛ امکان‌پذیر بوده و فروشنده تعهدی به عودت و واریز وجه به حساب بانکی شخص دیگر (ولو در صورت درخواست کاربر) ندارد.

۳. کاربر می‌تواند ظرف حداکثر 24ساعت از تاریخ دریافت کالاهای خریداری شده، از خرید انصراف داده و درخواست مرجوعی کالاهای مزبور را ثبت نماید. اعمال حق مزبور در این بند منوط و مشروط به تحقق و وجود کلیه شرایط ذیل است:

3-۱- در صورت رجیستری و ثبت کالای خریداری شده در سامانه همتا، امر مزبور به منزله و در حکم تلف کالا بوده و مرجوع نمودن و انصراف از آن مطلقا امکان‌پذیر نیست؛

3-2- کاربر می‌بایست پس از ثبت درخواست مرجوعی کالا، کالای مزبور را به همراه تمامی اقلام و منضمات آن و همچنین به همراه کارت گارانتی، بیمه، شارژ و غیره در جعبه به شکل اولیه قرار داده و برای فروشنده ارسال نماید. جعبه کالای خریداری شده و اقلام و منضمات همراه آن می‌بایست سالم و کاملا به شکل زمان تحویل کالا به کاربر بوده و بدون هرگونه آسیب جزئی یا کلی (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری)، پارگی، شکستگی و یا هرگونه نوشته بر روی کالا و جعبه باشند. برجسب سریال و شماره سفارش نیز باید همراه کالاهای خریداری شده برای فروشنده ارسال گردد. نقض بند حاضر (جزئا یا کلا) به منزله و در حکم تلف کالای خریداری شده بوده و مرجوع نمودن و انصراف از آن مطلقا امکان‌پذیر نیست.

۴. علاوه بر مورد مذکور در بند 1 کاربر می‌تواند در صورت وجود عیب ظاهری جدی در کالاهای خریداری شده و یا در بسته بندی آنها، درخواست مرجوعی کالایی که دارای عیب ظاهری جدی بوده و یا بسته‌بندی آن معیوب می‌باشد را ثبت نماید. مهلت استفاده حق مزبور در این بند، ظرف حداکثر ۲۴ ساعت از تاریخ تحویل کالای مذکور می‌باشد. لازم به ذکر است در صورتی که بخشی از کالاهای خریداری شده ظاهرا معیوب و یا دارای عیب در بسته‌بندی بوده و بخشی دیگر سالم و بدون عیوب مزبور باشند، کاربر می‌تواند حق مزبور در این بند را تنها نسبت به بخش معیوب اعمال نماید. اعمال حق مزبور در این بند منوط و مشروط به تحقق و وجود کلیه شرایط ذیل است:

4-1- عیوب مزبور پس از تحویل گرفتن آنها توسط کاربر ایجاد نشده باشند؛ و

4-۲- عیوب موجود در کالای خریداری شده تحت شمول خدمات گارانتی نباشند و به وسیله خدمات گارانتی مزبور نتوان آن عیوب را رفع و رجوع نمود.

4-3- ارائه فیلم واضح به وسیله دوربین مداربسته از لحظه بیرون آوردن کالای مزبور از جعبه (در صورتی عدم وجود دورین مدار بسته فیلم گرفته و با کیفیت به وسیله تلفن همراه نیز قابل پذیرش است)؛ به نحوی که؛ در فیلم مذکور به وضوح مشخص باشد که کالا به محض بیرون آوردن از جعبه دارای عیب ظاهری جدی می‌باشد. مضافا در فیلم مزبور می‌بایست شماره سریال و مدل کالا نیز به وضوح مشخص باشد؛

۵. کاربر می‌بایست به محض دریافت کالای خریداری شده، آن را بررسی نموده و در صورت مغایرت کالای مزبور با مشخصات فنی، مدل و رنگ مورد سفارش کاربر و همچنین مغایرت بین شماره سریال و جعبه و کارت گارنتی، ظرف حداکثر ۲۴ ساعت از تاریخ تحویل و دریافت کالای مزبور، موارد مغایرت را به طور شفاف به فروشنده اعمال نماید. در صورتی که موارد مغایرت اعلام شده توسط کاربر مورد قبول فروشنده باشد، کاربر می‌تواند کالای مغایر و غیر منطبق را مرجوع نماید. مرجوع نمودن کالا به استناد مغایرت و عدم انطباق مذکور در این بند از سوی کاربر منوط و مشروط به تحقق و وجود کلیه شرایط ذیل است:

5-1- ارائه فیلم واضح به وسیله دوربین مداربسته از لحظه بیرون آوردن کالای مزبور از جعبه (در صورتی عدم وجود دورین مدار بسته فیلم گرفته و با کیفیت به وسیله تلفن همراه نیز قابل پذیرش است)؛ به نحوی که؛ در فیلم مذکور به وضوح مشخص باشد که کالا به محض بیرون آوردن از جعبه دارای موارد مغایرت و عدم انطباق با سفارش خرید ثبت شده توسط کاربر می‌باشد. مضافا در فیلم مزبور می‌بایست شماره سریال و مدل کالا نیز به وضوح مشخص باشد؛ و

۶. در صورت وجود و تحقق مغایرت به شرح بند 3 فوق و بندهای فرعی آن و پس از مرجوع نمودن و تحویل کالای مغایر توسط کاربر به فروشنده، فروشنده می‌تواند حسب صلاحدید و تشخیص خود یا کالای منطبق و غیر مغایر را به جای کالای مغایر مرجوعی به کاربر تحویل دهد و یا نسبت به استرداد مبلغ خریدی که بدوا توسط کاربر جهت خرید کالای مغایر مرجوعی به وی پرداخت گردیده است؛ به کاربر اقدام نماید.

۷. هزینه مرجوع نمودن کالا و باز پس فرستادن آن در تمامی موارد به طور کامل بر عهده کاربر می‌باشد. در صورت عدم پرداخت هزینه مزبور از سوی کاربر، فروشنده می‌تواند هزینه مرجوع نمودن کالا و باز پس فرستادن آن را از مبلغ خرید کالاهای مرجوعی که می‌بایست به کاربر مسترد نماید؛ کسر کند.

۸. پس از مرجوع نمودن کالای خریداری شده توسط کاربر و بازپس فرستادن آن و تحویل آن به فروشنده به استناد بندهای ۱ و ۲ و 3 فوق‌الذکر، فروشنده انطباق مرجوع نمودن مزبور با کلیه شرایط و مقررات را بررسی نموده و در صورت انطباق کامل، با رعایت شرایط و مقررات حاضر نسبت به استرداد مبلغ خریدی که بدوا توسط کاربر به وی پرداخت گردیده است؛ به کاربر اقدام می‌نماید.

۹. کاربر می‌بایست در هنگام تحویل گرفتن کالاهای خریداری از مسئول حمل، در صورت رویت موارد ذیل از تحویل گرفتن کالای مزبور اجتناب ورزیده و آن را به مسئول حمل باز پس داده و فرم صورت جلسه مشکل را ثبت نماید:

۱. جعبه باز یا مفقود شده باشد؛

۲. جعبه آسیب دیده باشد (دچار پارگی، آب‌خوردگی یا له‌شدگی باشد)؛

۳. درب جعبه باز شده باشد؛

۴. چسب‌خوردگی غیرعادی رویت شود؛

۵. تعداد یا مدل اقلام داخل جعبه با فاکتور خرید مغایرت داشته باشد (در این خصوص کاربر می‌بایست فیلم واضح همزمان با هنگام بازکردن جعبه در اختیار داشته و ارائه نماید.)

در صورت تحویل گرفتن کالا توسط کاربر از مسئول حمل علی رغم وجود هر یک از مشکلات فوق، کالای مزبور غیر قابل مرجوعی بوده و فروشنده فاقد هرگونه مسئولیت در این خصوص می‌باشد.

ضمانت اجرا:

 کاربر مسئول جبران کلیه خسارات مادی و معنوی می‌باشد که در صورت نقض جزیی یا کلی از یک از تعهدات صریح و ضمنی ذیل شرایط و مقررات حاضر به فروشنده و یا هر شخص ثالث حقیقی و حقوقی وارد می‌شود. مضافا، در صورت آشکار شدن نقض جزئی یا کلی هر یک از تعهدات مزبور از سوی کاربر، فروشنده علاوه بر حق مطالبه کلیه خسارات مادی، معنوی یا هر دو وارده خود و یا هر شخص ثالث حقیقی و حقوقی، می‌تواند حساب کاربری کاربر را مسدود نموده و همچنین مبلغ موجود در کیف پول الکترونیکی را تا زمان صدور رای قطعی و لازم الاجرا از مرجع حل اختلاف مسدود نماید.

مرجع حل‌اختلاف:

کلیه اختلافات فی مابین طرفین در خصوص تفسیر، انعقاد و اجرای شرایط و مقررات حاضر و همچنین خرید هر یک از کالاهای فروشنده بر روی تارنما و از طریق حساب کاربری، به مدیر حقوقی وقت شرکت دیار همراه پایتخت به عنوان داور مرضی‌الطرفین ارجاع گردیده و با رای ایشان به صورت قطعی حل‌و‌فصل می‌گردد.

برگشت به بالا
© کلیه حقوق این سایت متعلق به فروشگاه دیار همراه پایتخت می‌باشد
phone